Študuj, praxuj, zarábaj

Systém duálneho vzdelávania

Žiaci našej školy vykonávajú odbornú prax v školských priestoroch (školské dielne, laboratóriá, odborné učebne) alebo priamo u zamestnávateľa.

Čo je duálny systém vzdelávania?

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa naučíš, ako premeniť teóriu na prax priamo vo firme, teda u možného budúceho zamestnávateľa.

Celá praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach, na pracovisku praktického vyučovania, a to je vždy záruka toho, ako si čo najlepšie osvojíš a rozšíriš zručnosti.

V systéme duálneho vzdelávania si overíš vlastné teoretické poznatky pri praktickej činnosti, priamo počas produkčných prác u zamestnávateľa.

Pred vstupom na našu školu môžeš uzavrieť učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého budeš získavať odborné zručnosti.Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky finančného vyplácania a ostatného hmotného zabezpečenia počas štúdia.

Môžeš získať výhody ako:

  • pravidelné mesačné finančné ohodnotenie (v 1. ročníku 40 € / mes., v 2. ročníku 60 € / mes.)
  • stravovanie
  • pracovné oblečenie
  • pracovná obuv
  • ochranné pracovné pomôcky
  • atď…

Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické či hospodárske podmienky alebo ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak je duálne vzdelávanie tou najlepšou voľbou!

Žiaci našej školy vykonávajú odbornú prax v školských priestoroch (školské dielne, laboratóriá, odborné učebne) alebo priamo u zamestnávateľa:

ZF Slovakia, s.r.o., Levice

LAHER, Želiezovce

LOMAN, s.r.o., Levice

ELMONT PLUS, s.r.o., Šahy

BADAK, s.r.o., Levice

LEVICKÉ MLIEKARNE, a.s., Levice

ENPAY, s.r.o., Krškany

WELDING WORK, s.r.o., Levice

NEFAB, s.r.o., Levice

TECHTRONIK, s.ro., Levice

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Bratislava

HOLMEX, s.r.o., Levice

MAREL, s.r.o., Levice

SPP DISTRIBÚCIA, a.s., Bratislava

ANDRITZ KUFFERATH, s.r.o., Levice