Poď vycestovať

Erasmus +

Informácie o Erasmus +

Naša škola implementovala projekt programu Erasmus+ (Spolufinancované Európskou úniou) v období od 1.9.2017 do 31.8.2020. Cieľom bolo podporiť sociálno-vzdelávací a osobnostný rozvoj žiakov našej školy formou spolupráce prostredníctvom spoločných projektov s mobilitami študentov a učiteľov. Realizovali sme projekt „AMOR“ (Autonomuous Mobile Robot) spolu s partnerskými školami:

  • Stredná priemyselná škola Třebíč v Čechách
  • Odborná škola strojárstva a obchodu Gyula Andrássy v Miškolci
  • Odborná škola v Tampere vo Fínsku
  • LCKZiU z Poľska

Ústrednou myšlienkou projektu je simulácia skutočného „medzinárodného výskumného tímu mladých špecialistov“ pracovať na návrhu, výrobe, programovaní a testovaní robota vhodného na meranie prítomnosti nebezpečných látok v ťažko dostupných miestach. Spolupráca je založená na projektoch partnerského učenia, týždenných pobytoch žiakov v partnerských školách, návštevách kultúrnych a športových podujatí a historických pamiatok. Výsledkom trojročnej práce tímu žiakov každej partnerskej školy je skutočný naprogramovaný robot pripravený na činnosť v teréne. Žiaci si rozvíjajú zručnosti v oblasti elektroniky, strojárstva a programovania. Žiaci sami vyrábali použitím 3D tlačiarne komponenty robota, realizovali elektronické obvody, programovali mikroprocesory a testovali robota tak, aby boli splnené požadované parametre. Naši žiaci dokončili robota, vytvorili potrebnú technickú dokumentáciu a otestovali hotového robota podľa požiadaviek stanovených v projekte. Úspešne reprezentovali našu školu na stretnutiach v partnerských školách, svojim profesionálnym prístupom a výbornými vedomosťami a zručnosťami robili dobré meno našej škole.