Študijné odbory

Určite si vyberieš

Čo u nás môžeš študovať?

2675 M – Elektrotechnika

Je tento odbor pre teba?

Ak si absolvent / ka základnej školy a máš záujem o elektroniku, programovanie a projektovanie elektrotechnických zariadení, radi ťa u nás privítame.

Čo ti dá štúdium?

Vedomosti a zručnosti v oblasti elektroniky, elektrotechniky a priemyselnej informatiky. Navyše môžeš získať elektrotechnickú odbornú spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 21, elektrotechnik.

Aké budeš mať uplatnenie?

Aké budeš mať uplatnenie?Po ukončení štúdia získaš kvalifikovanú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. Takisto môžeš pokračovať so štúdiom na univerzitách technického zamerania.

2387 M - Mechatronika

Je tento odbor pre teba?

Ak si absolvent / ka základnej školy a máš záujem o hydrauliku, pneumatiku a automatizované systémy riadenia, programovanie riadiacich systémov, CNC zariadení, radi ťa u nás privítame.

Čo ti dá štúdium?

Vedomosti a zručnosti z oblasti automatizovaných výrobných systémov, konštruovania a modelovania pomocou počítačov ako aj počítačom riadených technológií. Navyše môžeš získať elektrotechnickú odbornú spôsobilosť pre prácu na elektrických zariadeniach podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 21, elektrotechnik.

Aké budeš mať uplatnenie?

Po ukončení štúdia môžeš vykonávať stredné technické a administratívne funkcie v oblasti automatizovaných výrobných procesov. Operátor pneumatických a hydraulických zariadení, CNC strojov a robotov. Takisto môžeš pokračovať so štúdiom na univerzitách technického zamerania

2381 M – Strojárstvo

Je tento odbor pre teba?

Ak si absolvent / ka základnej školy a máš záujem o kreslenie v CAD programoch, navrhovanie a výrobu súčiastok, CNC obrábanie.

Čo ti dá štúdium?

Vedomosti a zručnosti z oblasti návrhu a spracovania súčiastok, vo využívaní grafických CAD programov určených na kreslenie technickej dokumentácie a CNC programovania – CAM.

Aké budeš mať uplatnenie?

Po ukončení štúdia môžeš pracovať ako konštruktér, projektant, technológ, kontrolór kvality, operátor a programátor CNC strojov,  vedúci výroby. Takisto môžeš pokračovať so štúdiom na univerzitách technického zamerania.

3917 M – Technické a informatické službyv strojárstve

Je tento odbor pre teba?

Ak si absolvent / ka základnej školy a máš záujem o účtovníctvo, manažment, marketing a základné zručnosti zo strojárstva.

Čo ti dá štúdium?

Vedomosti a zručnosti v ekonomických a technických činnostiach vo výrobnom procese, materiálnom hospodárstve, pri administr.činnostiach, v personalistike. Budeš poznať princípy založenia súkromnej firmy a platnú legislatívu v oblasti súkromného podnikania.

Aké budeš mať uplatnenie?

Po ukončení štúdia môžeš pracovať ako účtovník, pracovník sekretariátu, obchodného oddelenia, skladového hospodárstva alebo ako technický asistent.  Takisto môžeš pokračovať so štúdiom na univerzitách technického zamerania alebo si založiť súkromnú firmu.