Poď študovať k nám

Základné informácie o našej škole

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ,
Ul. Františka Hečku 25, Levice

je s účinnosťou od 1. júla 2002 štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou podľa zriaďovacej listiny NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA s názvom:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ, Ul. Františka Hečku 25, Levice

so sídlom v Leviciach, Ul. Františka  Hečku 25, PSČ 934 47 Levice, okres Levice, 

Identifikačné číslo je 00420191.

Zriaďovacia listina

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Predmet činnosti:

  • výchova a vzdelávanie žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách podľa osnov vydaných Ministerstvom školstva SR,
  • vykonávanie ďalších činností všeobecne platnými záväznými predpismi.

 V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle §1, ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 350/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

Štatutárny orgán organizácie – riaditeľ školy: Ing. Roman Karaffa, PhD.
Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Peter Mizerák
Hospodár školy: Miloš Kollár

Organizačná štruktúra

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Karaffa Roman Ing., PhD. – riaditeľ školy

Mizerák Peter PaedDr. – zástupca riaditeľa školy

Naši pedagogickí zamestnanci

Bachoríková Alena Ing. – učiteľka odborných strojárskych predmetov

Cimmermann Róbert Ing. – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Dióšiová Tatiana PaedDr. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry, OBN, ETV / TU III.E

Gažová Ivana Mgr. – učiteľka anglického jazyka / TU II.E

Karvašová Viera Ing., Mgr. – učiteľka náboženskej výchovy

Knóciková Soňa Mgr. – učiteľka matematiky a fyziky

Kowalczuková Jarmila Ing., Mgr. – učiteľka anglického jazyka

Kvapil Vladimír Ing.        – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov / TU IV.M

Levák Albín Ing. – učiteľ odborných strojárskych predmetov

Pallyaová Mária Ing. – učiteľka odborných elektrotechnických predmetov / TU II.M

Poliaková Beatric Mgr., PhD. – školský špeciálny pedagóg

Senešiová Ľubica Ing. – učiteľka odborných strojárskych predmetov / TU III.M

Sopková Edita Ing. – učiteľka odborných strojárskych predmetov / TU I.M

Ševčíková Anna Ing. – učiteľka odborných elektrotechnických predmetov / TU IV.E

Žemberyová Henrieta Ing. – učiteľka odborných elektrotechnických predmetov / TU I.E

Odborní zamestnanci školy

Brezinová Lucia Mgr. – školský psychológ

Ďalší zamestnanci školy

Kollár Miloš – hospodár

Kepková Miriam – sekretárka

Mäsiarová Ingrid – účtovníčka

Mintálová Zuzana Ing. – mzdárka

Klein Alfonz – údržbár

Valach Ivan – IKT technik

Firáková Eva – upratovačka

Kapášová Jarmila – upratovačka

Hudáková Iveta – upratovačka

Školská jedáleň

Tóthová Ľubica – vedúca ŠJ

Bírová Helena – hlavná kuchárka

Beňová Klaudia – kuchárka