Časová os

Z histórie našej školy

Historická časová os

01.09.1976 – Vznik našej školy

vzniká Stredná priemyselná škola strojnícka v Leviciach študijný odbor: strojárstvo študijným odborom strojárstvo. V tomto období škola spolupracovala so SES Tlmače, Elektrosvit Nové Zámky, Výskumný ústav náradia Nové Zámky, Vysoká škola dopravná Žilina, SAV Bratislava a iné.

1992

V roku 1992 boli na škole zriadené študijné odbory slaboprúdová elektrotechnika a technické a informatické služby a bol zmenený názov školy na Stredná priemyselná škola Levice.

2001

Na škole certifikovaný Systém manažérstva kvality ISO 9000:2001

2004

Na škole zriadený nový študijný odbor: mechatronika.

04.03.2004

člen Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach

2013/2014

členská škola v Autodesk Academia Programe odbor: Partner pre strojárstvo.

01.09.2018

názov školy zmenený na Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

01.09.2001

Na škole zriadené CAD – centrum Ministerstvom školstva

Súčasnosť

Súčasnosť –  poskytujeme úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika. Všetci žiaci sú zapojení do systému duálneho vzdelávania.