Certifikáty AutoCAD a Inventor

​​​​​​​Škola poskytuje pre žiakov možnosť získania certifikátov z programov Autodesk AutoCAD a Inventor pre žiakov 2. až 4. ročníka. Informácie u p. uč. Bachoríkovej.